Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABAsigAris


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, asigmatische tweede stam


Eerste stam op -
αρ- of -ιρ-, tweede stam op -αρ(ισ)- of op -ιρ(ισ)-

Bij werkwoorden op -άρω en -ίρω (voorafgegaan door een medeklinker) is de tweede stam in principe gelijk aan de eerste. Bij bepaalde vormen van de indicativus aoristi en de imperativus aoristi dient een secundaire tweede stam op respectievelijke -αρισ- en -ιρισ- als basis:

  eerste stam tweede stam  
σοκάρω σοκαρ- σοκαρ-/σοκαρισ- shockeren
σερβίρω σερβιρ- σερβιρ-/σερβιρισ- serveren


Volgens dit paradigma gaan onder andere:

αγκαζάρω inhuren   ποζάρω poseren
αμπραγιάρω de koppeling intrappen   ποντάρω inzetten (op)
γαρνίρω garneren   ρετουσάρω retoucheren
γουστάρω zin hebben (in)   σαμποτάρω saboteren
καλμάρω kalmeren   σκιτσάρω schetsen
καμουφλάρω camoufleren   στραπατσάρω beschadigen
λουστράρω (op)poetsen   τουμπάρω over de kop slaan
μανουβράρω manoeuvreren   τρακάρω botsen
μπλοκάρω blokkeren   τσεκάρω checken
πακετάρω een pakketje maken (van)   φλερτάρω flirten (met)
παρκάρω parkeren   φρενάρω remmen
πασάρω doorgeven      


Let wel. Dat deze werkwoorden op overeenkomstige wijze 2e stam vormen, betekent niet dat zij ook in andere vormen overeenstemmen. In het bijzonder hebben niet alle werkwoorden passieve vormen. Bijvoorbeeld: καλμάρω (kalmeren), ποζάρω (poseren), τουμπάρω (over de kop slaan).
Verder maken niet alle werkwoorden op -άρω gebruik van de nevenvorm op -αρισ- .

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht