Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti2eSt1eCjTpABAsig1n2n


Activum, 2e stam, 1e conjugatie, type A en B, asigmatische tweede stam


Eerste stam op
-ν- , tweede stam op -ν-

 

  eerste stam tweede stam  
κρίνω κριν- κριν- (be)oordelen
μολύνω μολυν- μολυν- vervuilen

Nb. Enkele werkwoorden op -υν hebben een 2e stam op -σ net als πληρώνω, bijvoorbeeld: λύνω, ντύνω, ξύνω.


Tot dit paradigma behoren ook:

op -ίνω ανακρίνω verhoren   εγκρίνω goedkeuren
  διακρίνω onderscheiden   κλίνω neigen
op -ύνω απευθύνω richten (tot)   επιβραδύνω vertragen
  αποθαρρύνω ontmoedigen   επιταχύνω versnellen
  απομακρύνω verwijderen   μεγεθύνω vergroten
  διευθύνω besturen   οξύνω verscherpen
  διευκολύνω vergemakkelijken   παροτρύνω aansporen
  ενθαρρύνω aanmoedigen   σμικρύνω verkleinen
  εξομαλύνω gladstrijken      
op -άνω κάνω doen, maken      
  επιτυγχάνω (slagen) en αποτυγχάνω (mislukken) zijn nevenvormen van επιτυγχαίνω resp. αποτυγχάνω


Let wel. Dat deze werkwoorden op overeenkomstige wijze 2e stam vormen, betekent niet dat zij ook in andere vormen overeenstemmen.

Zie ook:
- eerste stam op -ν- , tweede stam op -σ-

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht