Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStPrae1eCjTypA


Activum, 1e stam, praesens, 1e conjugatie, type AType A: werkwoorden op -ω

ik betaal enkelvoud meervoud
1e persoon πληρώνω πληρώνουμε
2e persoon πληρώνεις πληρώνετε
3e persoon πληρώνει πληρώνουν


Zoals
πληρώνω gaan alle werkwoorden van type A van de eerste conjugatie waarvan de stam uitgaat op een medeklinker. Bijvoorbeeld:

B-groep κλέβω stelen   βάφω tonen
  σκάβω graven   αναπαύω tot rust brengen
  σκύβω bukken   απαγορεύω verbieden
  επιτρέπω toestaan   λάμπω stralen
  γράφω schrijven      
G-groep μπλέκω in de war brengen   ρίχνω gooien
  βήχω hoesten   ψάχνω zoeken
  αντέχω volhouden   δείχνω tonen
  φτιάχνω maken      
T-groep νιώθω voelen   αστράφτω flitsen
  πείθω overtuigen      
Z-groep βασίζω baseren op   φωνάζω schreeuwen
  αρχίζω beginnen   στάζω druipen
  γεμίζω vullen   διαβάζω lezen
  τρίζω kraken   αηδιάζω walgen
  γρατσουνίζω krabben   κοιτάζω kijken naar
N-groep δένω vastbinden   χάνω verliezen
  φτάνω aankomen   κλείνω sluiten
R-groep παρκάρω parkeren   σερβίρω serveren


Let wel. Dat deze werkwoorden op overeenkomstige wijze het praesens vormen, betekent niet dat zij ook in andere vormen  overeenstemmen. Bijvoorbeeld:
- bij de vorming van de 2e stam actief;
- bij de vorming van het passivum; bijvoorbeeld θέτω (leggen), τίθεμαι;
- door het ontbreken van het passivum; bijvoorbeeld: σκύβω (bukken), λήγω (verstrijken), ραίνω (besprenkelen);
- bij de vorming van de 2e stam passief;
- omdat zij alleen in het praesens (en eventueel imperfectum voorkomen; bijvoorbeeld κείμαι (liggen), διίσταται (uiteenlopen) ( alleen praesens), χαίρω (genieten, zich verheugen), ανήκω (toebehoren), οφείλω (verschuldigd zijn), δικαιούμαι (recht hebben op) (alleen in het praesens en imperfectum);
-
omdat zij alleen in de derde persoon voorkomen; bijvoorbeeld επείγει (het is dringend), ενδέχεται (de kans bestaat dat);
-
of een combinatie van deze eigenschappen.


Dit paradigma wordt ook gevolgd door een aantal werkwoorden waarvan de stam uit gaat  op een klinker. Het gaat onder andere om diverse werkwoorden van geleerde origine op -ύω:

op -ύω: απολύω ontslaan   ιδρύω stichten
  διαλύω ontbinden   ισχύω gelden
  διανύω (een afstand) afleggen   μηνύω aanklagen
  ελκύω bekoren   παρεισδύω binnensluipen
  επενδύω investeren      
op -έω: πνέω waaien   αποπλέω wegvaren
  αποπνέω geuren   επιπλέω blijven drijven
  εισπνέω inademen   ρέω vloeien
  εκπνέω uitademen   απορρέω voortvloeien uit
  εμπνέω inspireren   καταρρέω instorten
  πλέω varen   παρεισφρέω binnensluipen
  συνδέω in verband brengen met      
op: -είω σείω schudden      
op -κλείω: αποκλείω uitsluiten   εσωκλείω bijsluiten
  περικλείω omsluiten      
op -κρούω: αντικρούω weerleggen      
  αποκρούω afstoten      

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht