Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStPrae2eCjTpAC


Activum, 1e stam, participium praesentis, 2e conjugatie, type A1, A2, B en C

 

De uitgang van het participium (deelwoord) voor werkwoorden van de tweede  conjugatie is -ώντας. Het participium is altijd paroxytoon  en wordt niet verbogen.

 

type A1 αγαπάω/αγαπώ αγαπώντας houdend van
type A2 αντανακλώ αντανακλώντας weerkaatsend
type B θεωρώ θεωρώντας beschouwend
type C πληρώ πληρώντας voldoend (aan)

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht