Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 1e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStImpf2eCjTpA1


Activum, 1e stam, imperfectum, 2e conjugatie, type A1, A2, B en C


 

    enkelvoud meervoud
A1 ik hield van    
  1e persoon αγαπούσα αγαπούσαμε
  2e persoon αγαπούσες αγαπούσατε
  3e persoon αγαπούσε αγαπούσαν
A2 ik weerkaatste    
  1e persoon αντανακλούσα αντανακλούσαμε
  2e persoon αντανακλούσες αντανακλούσατε
  3e persoon αντανακλούσε αντανκλούσαν
B ik beschouwde    
  1e persoon θεωρούσα θεωρούσαμε
  2e persoon θεωρούσες θεωρούσατε
  3e persoon θεωρούσε θεωρούσαν
C ik voldeed    
  1e persoon πληρούσα πληρούσαμε
  2e persoon πληρούσες πληρούσατε
  3e persoon πληρούσε πληρούσαν


Naast de vormen αγαπούσαν kan in het gesproken Grieks ook de vorm αγαπούσανε aangetroffen worden.
Ook bestaan de varianten αγαπούμε en αγαπούν(ε) in plaats van resp. αγαπάμε en αγαπάνε.

Tevens is er voor werkwoorden van het type A1 een nevenparadigma (overeenkomstig de 1e conjugatie type B), dat vooral in het (gesproken) Grieks van Athene en in het zuiden van Griekenland vaak gebruikt wordt.

ik praatte enkelvoud meervoud
1e persoon μίλαγα μιλάγαμε
2e persoon μίλαγες μιλάγατε
3e persoon μίλαγε μίλαγαν


In plaats van μίλαγαν kan in het gesproken Grieks ook de vorm μιλάγανε aangetroffen worden. De vormen van dit paradigma zijn altijd proparoxytoon.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

  

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht