Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 1e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Acti1eStCon1Fut1


Activum, 1e stam, coniunctivus praesentis

 

De coniunctivus (aanvoegende wijs) van de eerste stam wordt gevormd uit de eerste stam van het werkwoord gevolgd door de uitgangen van de coniunctivus. De uitgangen van de coniunctivus komen overeen met die van het praesens. Qua vorm is de coniunctivus praesentis dus niet te onderscheiden van de  indicativus praesentis.


Activum, 1e stam, futurum

 

Het futurum (toekomende tijd) van de eerste stam wordt gevormd door het onverbuigbare partikel θα gevolgd door de uitgangen van de coniunctivus van de eerste stam (coniunctivus praesentis).

Het gaat dan om de onvoltooid (tegenwoordig) toekomende tijd: ik zal betalen.

από αύριο δε θα αργώ στη δουλειά μου, γιατί αγόρασα αυτοκίνητο. vanaf morgen zal ik niet meer te laat op mijn werk komen, omdat ik een auto heb gekocht.

De onvoltooid verleden toekomende tijd (ik zou betalen) wordt gevormd door θα gevolgd door de paratatikos.

De voltooid toekomende tijden (ik zal/zou hebben betaald) worden gevormd door θα + έχω + aparemfato.

Nb. De ontkenning bij θα is δε. Δε gaat altijd aan θα vooraf.

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

  

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht