Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
activum 1e conj 1e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre2eCj2eStPass


Overzicht 2e conjugatie, 2e stam, passief
 

               
 

enkelvoud

           
  actief   passief            
  1e 2e   1e persoon          
A1 -(α)ώ -άς   -ιέμαι   -ησ-   -ηθ- αγαπώ beminnen
            -εσ-   -εθ- φοράω dragen (van kleding)
            -ασ-   -αστ- γελάω lachen
            -ηξ-   -ηχτ- τραβάω trekken
A2 -άς   -ώμαι   -ασ-   -αστ- αντανακλώ weerkaatsen
            -στησ-   -στ- καθιστώ maken
                -σταθ- αντικαθιστώ vervangen
B -είς   -ούμαι   -ησ-   -ηθ- θεωρώ beschouwen
            -εσ-   -εθ- αφαιρώ verwijderen
                -εστ- καλώ uitnodigen
C -οίς   -ούμαι   -        
D -     -άμαι   -   -ηθ- λυπάμαι betreuren


Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen. Ook daar komen weer uitzonderingen voor. In ieder geval kan het gebeuren dat bepaalde vormen ontbreken.

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%

De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.