Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 1e conj 1e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre2eCj2eStActi


Overzicht 2e conjugatie, 2e stam, actief
 

           
 

enkelvoud

       
  actief   passief        
  1e 2e   1e persoon      
A1 -(α)ώ -άς   -ιέμαι   -ησω αγαπώ beminnen
            -εσω φοράω dragen (van kleding)
            -ασω γελάω lachen
            -ηξω τραβάω trekken
A2 -άς   -ώμαι   -ασω αντανακλώ weerkaatsen
            -στησω καθιστώ maken
B -είς   -ούμαι   -ησω θεωρώ beschouwen
            -εσω μπορώ kunnen
C -οίς   -ούμαι   - πληρώ voldoen aan
D -     -άμαι   - λυπάμαι spijt hebben


Opmerkelijk is dat er werkwoorden zijn die in het praesens tot een verschillend type behoren, maar de tweede stam op gelijke wijze vormen.
Indien deze werkwoorden in subgroepen van de oorspronkelijke indeling worden ingedeeld dan leidt dit bij de bespreking tot duplicering en een drastische toename van het aantal (sub)groepen (Intertaal, Prisma, Iordanidou). Daarom wordt er bij de presentatie van  de werkwoordsvormen hier voor gekozen om deze 'subgroepen' samen te voegen (Lauxtermann, Holton). Dit leidt echter tot een 'nieuwe' indeling van de oorspronkelijke werkwoorden.

Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stamvormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen.
Bijvoorbeeld:
- de vorming van de 2e stam; vergelijk bijvoorbeeld αντανακλώ met καθιστώ
- door de nevenvormen voor het passivum;  bijvoorbeeld: ανακλώ  (weerkaatsen) volgens A1 en A2, στενοχορώ (verdrietig maken) volgens A1 en B;
- door het ontbreken van passieve vormen; bijvoorbeeld: κρυολογώ (verkouden worden).

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%

De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.