Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
activum 2e conj 1e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre1eCj2eStPass


Overzicht 1e conjugatie, 2e stam, passief


Type A

 

  eerste stam op   tweede stam op            
sigmatische tweede stam labiaal:
β, π, φ, ευ, αυ
en
πτ, φτ
β
π
φ
πτ
φτ
ευ
αυ
ψ φτ
φθ
κρυβ-
εγκαταλειπ-
αλειφ-
καλυπτ-
βλαφτ-
δουλευ-
-
κρυψ-
εγκαταλειψ-
αλειψ-
καλυψ-
βλαψ-
δουλεψ-
-
κρυφτ-
εγκαταλειφτ-
αλειφτ-
καλυφτ-
βλαφτ-
δουλευτ-
-
κρύβω
εγκαταλείπω
αλείφω
καλύπτω
βλάφτω
δουλεύω
verbergen
verlaten
insmeren
bedekken
beschadigen
werken
  labiaal:
ευ, αυ
αυ
ευ
σ αυτ
ευτ
αναπαυ-
γενικευ-
αναπαυσ-
γενικευσ-
αναπαυτ-
γενικευτ-
αναπαύω
γενικεύω
doen rusten
generaliseren
  ν ν σ θ πληρών πληρωσ- πληρωθ- πληρώνω betalen
  -θέτω τ σ θ θετ- θεσ- τεθ- θέτω plaatsen
  klinker:
υ, ει, ου, ε
υ
ει
ου
ε
σ θ απολυ-
αποκλει-
αποκρου-
συνδε-
απολυσ-
αποκλεισ-
αποκρουσ-
συνδεσ-
απολυθ-
αποκλειστ-
αποκρουστ-
συνδεθ-
απολύω
αποκλείω
αποκρούω
συνδέω
ontslaan
uitsluiten
afstoten
verbinden
  klinker:
ε
ε
ευσ -          
  αιν   ασ -          
  αιν   ησ ηθ ανασταιν- ανατησ- αναστηθ- ανασταίνω doen herrijzen
  dentaal:
δ, θ, σ, τ, λ
δ
θ
σ
λ
σ στ διασπευδ-
πείθ-
αρεσ-
-
διασπευσ-
πειθ-
αρεσ-
-
διασπευστ-
πειστ-
-
-
διαψεύδω
πείθω
αρέσω
loochenen
overtuigen
zinnen
  ιζ
αζ
ζ σ στ αγγίζ-
διαβάζ-
αγγισ-
διαβασ-
αγγιστ-
διαβαστ-
αγγίζω
διαβάζω
aanraken
lezen
  ιζ
αζ
ζ ξ χτ
χθ
αλλαζ- αλλαξ- αλλαχτ- αλλάζω veranderen
  gutturaal:
γ, γγ, κ, χ
en
γχ, χν
γ
γγ
γχ
κ
χ
χν
ξ χτ
χθ
ανοιγ-

ελεγχ-
πλεκ-
προσεχ-
φτιαχν-
ανοιξ-

ελεγξ-

πλεξ-
προσεξ-
φτιαξ-
ανοιχτ-

ελεγχτ-
πλεχτ-
-
φτιαχτ-
ανοίγω

ελέγχω
πλέκω
προσέχω
φτιάχνω
openen

controleren
breien
opletten
maken
  σσ, ττ σσ
ττ
ξ χθ αναπτυσσ-
εισπραττ-
αναπτυξ-
εισπραξ-
αναπτυχθ-
εισπραχθ-
αναπτύσσω
εισπράττω
ontwikkelen
incasseren
asigmatische tweede stam ιν
υν
  ν θ κριν-
μολυν-
κριν-
μολυν-
κριθ-
μολυνθ-
κρίνω
μολύνω
oordelen
vervuilen
  αιν   αν αθ ζεσταιν- ζεσταν- ζεσταθ-
απολυμανθ-
ζεσταίνω
απολυμαίνω
verwarmen
desinfecteren
  αιν   υν -          
  αιν   -- -          
  αρ
ιρ
  αρ(ισ)
ιρ(ισ)
στ σοκαρ-
σερβιρ-
σοκαρ(ισ)-
σερβιρ(ισ)-
σοκαριστ-
σερβιριστ-
σοκάρω
σερβίρω
shockeren
serveren


Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen.Type B

Op ακούω, σκάω en σπάω na, is de vorming van de 2e stam van de werkwoorden van type B onregelmatig.

  eerste stam op tweede stam op 1e stam 2e stam      
  ου
α
σ ακου-
σκα-
σπα-
ακουσ-
σκα-
σπα-
ακουστ-
-
σπαστ-
ακούω
σκάω
σπάω
horen
barsten
breken
  α
αι
ξ φυλ-
φται-
φυλαξ-
φταιξ-
φυλαχτ-
-
φυλάω
φταίω
bewaren
schuld hebben
  αι ψ κλαι-
και-
κλαψ-
καψ-
κλαυτ-
κα-
κλαίω
καίω
hulen
verbranden
  ω
ε
  τρω-
λε-
φα-
π-
φαγωθ-
ειπωθ-
τρώω
λέω
eten
zeggen


Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen.

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%

De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.