Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
passivum 2e conj 1e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre1eCj2eStActi


Overzicht 2e stam, 1e conjugatie, actief


Type A

De belangrijkste uitsplitsing van werkwoorden van de 1e conjugatie type A vindt plaats bij de vorming van de tweede stam (bij de eerste stam vindt alleen een afsplitsing van de werkwoorden op -ίρω en -άρω plaats, die overigens bij de bepaling van de tweede stam terugkomt): wordt de tweede stam gevormd door toevoeging van een σ aan de eerste stam of niet.
Wordt de tweede stam gevormd door toevoeging van een σ dan spreekt men van een sigmatische tweede stam. In het andere geval van een asigmatische tweede stam.

 

  eerste stam op tweede stam op      
sigmatische tweede stam labiaal:
β
π
μπ
φ
πτ
φτ
ευ
αυ
ψ
κρυβ-
εγκαταλειπ-
παραπεμπ-
αλειφ-
καλυπτ-
βλαφτ-
δουλευ-
-

κρυψ-
εγκαταλειψ-
παραπεμψ-
αλει
ψ-
καλυψ-
βλαψ-
δουλεψ-
-

κρύβω
εγκαταλείπω
παραπέμπω
αλεί
φω
καλύπτω
βλάφτω
δουλεύω

verbergen
verlaten
verwijzen
insmeren
bedekken
beschadigen
werken
  labiaal:
αυ
ευ
σ
αναπαυ-
δουλεύ-

αναπαυσ-
δουλευσ-

αναπαύω
δουλεύω

doen rusten
werken
  ν σ πληρών- πληρωσ- πληρώνω betalen
  dentaal:
δ
θ
σ
τ
λ

ρ
σ
διασπευδ-
πείθ-
αρεσ-
θετ-
-
-

διασπευσ-
πεισ-
αρεσ-
θεσ-

διαψεύδω
πείθω
αρέσω
θέτω

ontkennen

overtuigen
zinnen
leggen
  klinker:
υ
ει
ου
ε
σ
απολυ-
αποκλει-
αποκρου-
συνδε-

απολυσ-
αποκλεισ-
αποκρουσ-
συνδεσ-

απολύω
αποκλείω
αποκρούω
συνδέω

ontslaan
uitsluiten
afstoten
verbinden
  klinker:
ε

ευσ

πνε-

πνευσ-

πνεώ

waaien
  αιν ασ σωπαιν- σωπασ- σωπαίνω zwijgen
  αιν ησ ανασταιν- αναστησ- ανασταίνω doen herrijzen
  ζ σ διαβαζ- διαβασ- διαβάζω lezen
  ζ ξ αλλαζ- αλλαξ- αλλάζω veranderen
  gutturaal:
γ
γγ
κ
χ
γχ

χν
ξ-
ανοιγ-
σφιγγ-
ελεγχ-
πλεκ-
προσεχ-
φτιαχν-

ανοιξ-
σφιξ-
ελεγξ-

πλεξ-
προσεξ-
φτιαξ-

ανοίγω
σφίγγω
ελέγχω
πλέκω
προσέχω
φτιάχνω

openen
klemmen
controleren
breien
opletten
maken
  σσ
ττ
ξ αναπτυσσ-
εισπραττ-
αναπτυξ-
εισπραξ-
αναπτύσσω
εισπράττω
ontwikkelen
incasseren
asigmatische tweede stam ιν
υν
ιν
υν
κριν-
μολυν-
κριν-
μολυν-
κρίνω
μολύνω
oordelen
vervuilen
  αιν αν ζεσταιν- ζεσταν- ζεσταίνω verwarmen
  αιν υν ακριβαιν- ακριβυν ακριβαίνω duurder worden
  αιν -- καταλαβαιν-
αποτυχαιν-
καταλαβ-
αποτυχ-
καταλαβαίνω
αποτυχαίνω
begrijpen
falen
  ρ αρ(ισ)-
ιρ(ισ)-
σοκαρ-
σερβιρ-
σοκαρ(ισ)-
σερβιρ(ισ)-
σοκάρω
σερβίρω
shockeren
serveren


Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen.
Bijvoorbeeld:
- bij de vorming van de 2e stam passief bestaan steeds varianten: - φτ-, -φθ- of beide; -χτ-, -χθ- of beide; en diverse andere varianten
- bij diverse werkwoorden ontbreken de passieve vormen. Bijvoorbeeld: σκύβω (bukken), λήγω (verstrijken), ραίνω (besprenkelen);
- een aantal werkwoorden hebben een 2e stam passief die niet op de 2e stam actief is gebaseerd maar die herkenbaar is doordat de laatste klinker van de stam vervangen is door een -α- . Bijvoorbeeld: εμπλέκω (betrekken, betrokken raken), aoristos: εμπλακώ.


Type B

Op ακούω, σκάω en σπάω na, is de vorming van de 2e stam van de werkwoorden van type B onregelmatig.

  eerste stam op tweede stam op 1e stam 2e stam    
  ου
α
σ ακου-
σκα-
σπα-
ακουσ-
σκα-
σπα-
ακούω
σκάω
σπάω
horen
barsten
breken
  α
αι
ξ φυλ-
φται-
φυλαξ-
φταιξ-
φυλάω
φταίω
bewaren
schuld hebben
  αι ψ κλαι-
και-
κλαψ-
καψ-
κλαίω
καίω
huilen
verbranden
  ω
ε
  τρω-
λε-
φα-
π-
τρώω
λέω
eten
zeggen


Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen.

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%

De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.