Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
activum 2e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre1eCj1eSt


Overzicht 1e conjugatie, 1e stam, actief en passief

 

De 1e conjugatie valt in twee groepen uiteen, type A en type B.
Tot type A behoren:
- alle werkwoorden waarvan de stam op een  medeklinker eindigt (waaronder ook αυ en ευ), en
- alle werkwoorden waarvan de stam op een klinker eindigt, maar waarbij de klinker van de stam en van de uitgangen van de tweede persoon enkelvoud en van de drie meervoudsvormen niet worden samengetrokken (bijvoorbeeld απολύω ontslaan αποκλείω uitsluiten αποκρούω afstoten συνδέω verbinden πνεώ waaien).
Tot type B behoren:
- de werkwoorden waarvan de stam op een klinker eindigt, maar waarbij de klinker van de stam en van de uitgangen van de tweede persoon enkelvoud en de drie meervoudsvormen worden samengetrokken (bijvoorbeeld ακούω horen, κλαίω huilen, τρώω eten).


Deze regel kent twee verschillende soorten van uitzonderingen:
- de werkwoorden σπάω en σκάω (type B) hebben varianten σπάζω en σκάζω (type A)
-
aan de stam van de werkwoorden van type B wordt in de passieve vormen van de 1e stam praesens een intervocalische -γ- toegevoegd.

Binnen type A wordt voor een aantal tijden twee aparte subgroepen onderscheiden:
- voor de werkwoorden op -άρω en -ίρω
- voor de werkwoorden op -θέτω

Hoewel een verdere onderverdeling van de werkwoorden van de 1e conjugatie voor de vorming van de 1e stam niet noodzakelijk is, is het ter voorbereiding van een onderverdeling voor de vorming van de 2e stam handig om de werkwoorden van de 1e conjugatie in een aantal groepen in te delen (sommige van deze groepen vallen overigens nog verder uiteen bij de vorming van de 2e stam).

 

  eerste stam op    
B-groep labialen:
β
π
φ
πτ
φτ
αυ
ευ
κρύβω
εγκαταλείπω
αλείφω
καλύπτω
βλάφτω
δουλεύω
αναπαύω
δουλεύω
verbergen
verlaten
insmeren
bedekken
beschadigen
werken
doen rusten
werken
T-groep dentalen:
δ
θ
σ
τ
λ
ρ

διαψεύδω
πείθω
αρέσω
θέτω

ontkennen

overtuigen
zinnen
leggen
A-groep klinkers:
υ
ει
ου
ε

απολύω
αποκλείω
αποκρούω
συνδέω
πνέω

ontslaan
uitsluiten
afstoten
verbinden
waaien
N-groep ν
αιν

ιν
υν
πληρώνω
σωπαίνω
ανασταίνω
ζεσταίνω
ακριβαίνω
καταλαβαίνω
αποτυχαίνω
κρίνω
μολύνω
betalen
zwijgen
doen herrijzen
verwarmen
duurder worden
begrijpen
falen
oordelen
vervuilen
Z-groep ζ αγκαλιάζω
αλλάζω
omhelzen
verwijderen
G-groep gutturalen:
γ
γγ
κ
γχ
χν
σσ
ττ

ανοίγω
σφίγγω
πλέκω
προσέχω
φτιάχνω
αναπτύσσω
εισπράττω

openen
klemmen
breien
opletten
maken
ontwikkelen
incasseren
R-groep ρ σοκάρω
σερβίρω
shockeren
serveren

Nb. Indien bij eenzelfde 1e stam meerdere voorbeelden zijn opgenomen, geeft dit aan dat voor deze stam bij de vorming van de 2e stam een verdere uitsplitsing plaats vindt.

Nb. De stammen eindigend op -σσ en -ττ zijn in verband met de groepering voor de 2e stam reeds bij de G-groep opgenomen.

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

 

  stam op  
1e β etc. 11%
  γ etc. 5%
  ζ etc. 27%
  δ etc. 4%
  ν etc. 21%
  ε etc. 3%
  ρ etc. 4%
    75%
2e άω/ώ/ιέμαι 9%
  ώ/ούμαι 16%
  ώ/ώμαι 0%
  άμαι 0%
    25%
    100%

De percentages zijn gebaseerd op 4500 werkwoorden in Ιορδανίδου.