zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
  Morfologie / Woordvorming
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
prefixen suffixen verkleinwoorden samenstellingen collocatie's dvandva's
Grammatica//MorfVorm3SuffVerg


Woordvorming, vergrootwoorden en versterkende suffixen

 

 

Vergrootwoorden
1)το ντουλάπι

το κουτί
(keuken-/badkamer-)
kastje
doos, doosje, pak (bv waspoeder)
η ντουλάπα

η κούτα
grote kast, kledingkast

grote kartonnen doos
-άραη φωνή
το αμάξι
η γυναίκα
ο παίχτης
το σπίτι
stem
auto, wagen
vrouw
speler
huis
η φωνάρα
η αμαξάρα
η γυναικάρα
ο παιχταράς
η σπιτάρα
luide stem
gave auto
lekker wijf
geweldige (voetbal)speler
kast van een huis
-αρόνα το σπίτιhuis η σπιταρόνα kast van een huis
-ούκλα το χέρι
το ψάρι
το αυτί
hand
vis
oor
η χερούκλα
η ψαρούκλα
η αυτούκλα
grote hand, kolenschop
kanjer van een vis
vrouw met grote oren
-άκλαη φωνήstem η φωνάακλα schreeuwlelijk
-ακλαςο άντρας manο άντρακλας grote vent
-αροςο εγωιστής
ο ποντικός
egoļst
rat
ο εγωίσταρος
ο ποντίκαρος
grote egoļst
fikse rat

Versterkende suffixen
-άς, -ας (man) /
-ού (vr)
η γλώσσα

το κεφάλι
taal

hoofd
ο γλωσσάς
η γλωσσού
ο κεφάλας
η κεφάλου
kletsmajoor

waterhoofd, sukkel
-αράς (man) /
-αρού (vr)
ο ύπνος

ο χορευτής
slaap

danser
ο υπναράς
η υπναρού
ο χορευταράς
η χορευταρού
slaapkop

dansfanaat
-ακαςη μέθη dronkenschapο μεθύστακας dronkelap
-ούλιακας =
-ούλης+-ακας
χαζός
στραβός
dom
schuin
ο χαζούλιακας
ο στραβούλιακας
sufferd
schele
-άκιαςτυχερός
η πρέζα
fortuinlijk
snuifje
ο τυχεράκιας
ο πρεζάκιας
mazzelaar
junk

1) Van onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ι. 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright


Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.