zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
  Morfologie / Woordvorming
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
prefixen suffixen verkleinwoorden samenstellingen collocatie's dvandva's
Grammatica//MorfVorm3SameLexi


Woordvorming, samenstellingen


Lexicale collocaties


Lexicale collocaties zijn vaste verbindingen van twee woorden.
Het Grieks gebruikt vaak een collocatie waar het Nederlands een samenstelling gebruikt.
Het gaat vaak ook om relatief nieuwe begrippen.

Lexicale collocaties kunnen niet van elkaar gescheiden worden door tussenvoeging van andere woorden, zoals werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden ed.

Er worden twee soorten lexicale collocaties onderscheiden:

Bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord

οι κοινοβουλευτικές εκλογές parlementsverkiezingen
η κατευθυντήρια γραμμή richtlijn (bijv. van de EU)
η πτυχιακή εργασία doctoraalscriptie
το επιχειρηματικό κλίμα ondernemingsklimaat
η ατομική βόμβα atoombom

Deze bijvoeglijke naamwoorden gedragen zich niet als 'gewone' bijvoeglijke naamwoorden zoals ωραίος, μεγάλος ed. Ze kunnen niet van het zelfstandig naamwoord gescheiden worden en ze zijn niet gradeerbaar (kennen geen vergrotende of overtreffende trap).
Vergelijk de volgende zinnen (de met een * gemarkeerde
, doorgehaalde zinnen zijn niet correct):

* αυτή η βόμβα είναι ατομική die bom is nucleair.   αυτή η βόμβα είναι επικίνδυνη. die bom is gevaarlijk.
* μια ατομική επικίνδυνη βόμβα een nucleaire gevaarlijke bom   μια επικίνδυνη ατομική βόμβα een gevaarlijke atoombom
* μια πολύ/πιο ατομική βόμβα een zeer/meer nucleaire bom   μια πολύ/πιο επικίνδυνη βόμβα een heel gevaarlijke/ gevaarlijker bom
* η ατομική τους βόμβα hun atoombom   η ατομική βόμβα τους hun atoombom

Zelfstandig naamwoord + zelfstandig naamwoord in de genitivus

οι φακοί επαφής contactlenzen
η σόμπα πετρελαίου petroleumkachel
το σημείο ψύξεως vriespunt
η βιομηχανία αυτοκινήτων autoindustrie

Ook deze collocaties kunnen niet van elkaar gescheiden worden (de met een * gemarkeerde zinnen zijn niet correct):

* έχασε τους φακούς του επαφής hij is zijn contactlenzen verloren.   έχασε τους φακούς επαφής του. hij is zijn contactlenzen verloren.
* ο Φορντ ίδρυσε τη βιομηχανία του αυτοκινήτων πριν από εκατό χρόνια Ford heeft zijn autoindustrie honderd jaar geleden opgericht.   ο Φορντ ίδρυσε τη βιομηχανία αυτοκινήτων του πριν από εκατό χρόνια. Ford heeft zijn autoindustrie honderd jaar geleden opgericht.

 

 Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.