Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Telwoorden / Breuken
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Grammatica//MorfTelw3Breu


Breuken

 


Stambreuken

De stambreuk 1/2 wordt meestal weergegeven door het zelfstandig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord μισός (half): το μισό (de helft).
De stambreuken (1/3, 1/4, 1/5 etc.) worden gevormd door zelfstandig gebruik van het rangtelwoord: το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο κλπ.
Nb. Het Grieks gebruikt hier overwegend het bepaalde lidwoord.

Gebroken getallen

Gebroken getallen (2/3, 3/4 etc) worden gevormd door combinatie van hoofdtelwoord tussen het lidwoord en de betreffende stambreuk te plaatsen.

το ένα τρίτο één derde
τα δυο τρίτα twee derde
το ένα τέταρτο één vierde, een kwart
τα τρία τέταρτα drie vierde, driekwart

Het begrip waar de breuk bij hoort en waarvan het de hoeveelheid aanduidt, staat soms in de genitivus.

το ένα τρίτο του πληθυσμού één derde van de bevolking
τα τρία τέταρτα των υποψηφίων driekwart van de kandidaten
πέντε είναι το μισό του δέκα vijf is de helft van tien
το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα de tweede helft van de 20e eeuw
μισό κιλό κρασί een halve liter wijn
φορτίο μισού τόνου een lading van een halve ton
όλα στη μισή τιμή alles voor de halve prijs


Gemengde getallen

Gemengde getallen zijn de som van een geheel getal en een breuk: 7 3/4, 3 1/2, 1,5.
 

Half

Voor gemengde getallen die zijn samengesteld met 1/2 vormt het Grieks door achter het hoofdtelwoord de uitgang -μισι of -ήμισι te plakken: ενάμισι, δυόμισι, τριάμισι, τεσσεράμισι, πεντέμισι, εξήμισι, εφτάμισι, οχτώμισι, εννιάμισι, δεκάμισι, εντεκάμισι, δωδεκάμισι etc. (1,5 2,5 3,5 enz.).

De getallen
ενάμισι, τριάμισι en τεσσεράμισι worden als volgt verbogen.

1 ½ 3 ½ 4 ½
man vr onz man/vr onz man/vr onz
nom ενάμισης μιάμιση ενάμισι τρεισήμισι τριάμισι τεσσερισήμισι τεσσεράμισι
gen ενάμιση μιάμισης ενάμισι - - - -
acc ενάμιση μιάμιση ενάμισι τρειςήμισι τριάμισι τεσσερισήμισι τεσσεράμισι

De overige combinaties met -μισι of -ήμισι worden niet verbogen.

Ενάμισης wordt gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord.
Alle andere hoofdtelwoorden op -
μισι of -ήμισι worden gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord.

μισή ώρα een half uur
ενάμισης τόνος anderhalve ton
φορτίο ενάμιση τόνου een lading met een gewicht van anderhalve ton
σε ενάμιση χρόνο binnen anderhalf jaar
μιάμιση μπανάνα anderhalve banaan
μιάμιση δραχμή anderhalve drachme
μιάμιση ώρα anderhalf uur
μάθημα μιάμισης ώρας een les van anderhalf uur
ενάμισι κιλό anderhalve kilo
μπουκάλι ενάμισι λίτρου een fles van anderhalve liter
στις δυόμισι om half drie
τρεισήμισι ώρες drie en een half uur
πεντέμισι ώρες vijf en een half uur
πεντέμισι κιλά vijf en een halve kilo


 

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht