zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Eigennamen
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
vrouwelijke zsnw mannelijke zsnw onzijdige zsnw mannelijk-vrouwelijk eigennamen diversen
Grammatica//MorfEige3


Eigennamen


Vrouwennaam

Bij proparoxytone mannelijke eigennamen op -ός treedt klemtoonverschuiving op in de genitivus enkelvoud, wanneer het meisjesnamen of namen van getrouwde vrouwen betreft (paradigma άνθρωπος):
η Κατερίνα Παπαδοπούλου (haar vader heet Παπαδόπουλος)
η κυρία Μαρκοπούλου (haar man heet Μαρκόπουλος).
Bij mannennamen verschuift de klemtoon in principe niet (paradigma καλόγερος):
η μουσική του Μαρκόπουλου
tenzij het gaat om straatnamen (paradigma άνθρωπος):
η (οδός) Παπαχριστοδούλου (genoemd naar Παπαχριστόδουλος).


Straatnamen

Straatnamen staan in het Grieks over het algemeen in de genitivus. Dit wordt veroorzaakt door het weglaten van het woord οδός:
η (οδός) Παπαχριστοδούλου.
Verder treedt in geval van vernoeming naar mannelijke personen met een proparoxytone naam op -
ος klemtoonverschuiving op:
η (οδός) Παπαχριστοδούλου (genoemd naar Παπαχριστόδουλος).

Zo nu en dan treft men een oudere nevenvorm van de genitivus enkelvoud aan: met klemtoonverschuiving en met de uitgang -ης (of met de uitgang -ας indien er een klinker, klinkercombinatie of een ρ direct aan voorafgaat) in plaats van het paradigma θάλασσα
Bijvoorbeeld:
- η (οδός) Κηφισίας (de Kifisia-weg; de gelijknamige wijk heet Κηφισιά)
-
η (λεωφόρος) Βασιλίσσης Σοφίας (de Koningin Sophia-boulevard; van βασίλισσα, koningin).


Nationaliteiten


De naam van een land en de aanduiding van de bewoner ervan wordt met een hoofletter geschreven.
De aanduiding van de vrouwelijk bewoner wordt met een speciale uitgang afgeleid uit die van de mannelijke bewoner, -έζα of -ίδα.

 

η ΕλλάδαGriekenland
η ΟλλανδίαNederland
ο Ολλανδόςde Nederlander
ο Έλληναςde Griek
η Ολλανδέζα de Hollandse
η Ελληνίδαde Griekse

 

De bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden worden  met een kleine letter geschreven.

η ολλανδική ποδοσφαιρική ομάδα het Nederlandse voetbalelftal
η ελληνική αρχαιότητα de Griekse oudheid


In het Nederlands wordt de nationaliteit van een persoon aangegeven met behulp van een bijvoeglijk naamwoord.
In het Grieks wordt dan een zelfstandig naamwoord gebruikt.

η Ελληνίδα φοιτήτρια de Griekse studente
ο Ολλανδός ποιητής de Nederlandse dichter

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht