zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Eigennamen
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
vrouwelijke zsnw mannelijke zsnw onzijdige zsnw mannelijk-vrouwelijk eigennamen diversen
Grammatica//MorfEige1


Eigennamen


Eigennaam en lidwoord

Eigennamen worden in het Grieks, behalve in de vocativus, voorzien van het bepaald lidwoord.


Eigennaam en hoofd- versus kleine letter

Eigennamen worden in het Grieks met een hoofdletter geschreven.
De bijvoeglijke naamwoorden van nationaliteiten echter met een kleine letter.


Eigennaam en vocativus

Eigennamen met het accent op de één na  laatste lettergreep hebben de vocativus niet op -ε, maar op -ο: bijv. Νίκο, Μάρκο, Χρήστο.
Maar dus wel: Αλέξανδρε, Στέφανε, Άγγελε, Μαρκόπουλε.

meer over eigennamen...

Straatnamen

Straatnamen staan in het Grieks zijn staan over het algemeen in de genitivus. Dit wordt veroorzaakt door het weglaten van het woord οδός:
η (οδός) Παπαχριστοδούλου.

meer over straatnamen ...

Eilandennamen

Alle namen van eilanden op -ος (met uitzondering van ο Πόρος) zijn vrouwelijk: Νάξος, Πάρος, Σάμος, Κύπρος etc.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht