zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Bijwoord
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Grammatica/Bijw3Echt


Bijwoorden

 

'Echte' bijwoorden: bijwoorden die niet afgeleid zijn van een bijvoeglijk naamwoord


νωρίς vroeg αργά laat
αύριο morgen χτες gisteren
εκεί daar εδώ hier
σχεδόν bijna ίσως misschien
έτσι zo ήδη al
πού; waar? πώς; hoe?
απόψε vanavond ξανά weer

 


Nb. De ontkenning 'niet' behoort tot de echte bijwoorden. Zie ook het onderwerp Ontkenningen.

 

 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht