zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Betrekkelijke bijwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
Grammatica//MorfBijw3Betr


Betrekkelijke bijwoorden


Enkele bijwoorden kunnen  een betrekkelijke bijzin inleiden.

- όπου (waar)
- όπως (zoals, zo ... als)
- όποτε (wanneer, iedere keer dat)

De betekenis van όπου  en όποτε kan versterkt worden met het suffix -δήποτε:

- οπουδήποτε (waar ook maar)
- οποτεδήποτε
(wanneer ook maar)

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht