zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Bijvoeglijk naamwoord
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
op -ος op -ης op -υς op -ων diversen trappen van vergelijking
Grammatica//MorfBijv3us


Bijvoeglijke naamwoorden op -ύς


Deze bijvoeglijke naamwoorden worden verbogen volgens één van de paradigma's:
1. op -ύς, -ιά, -ύ: παχύς
2. op -ύς, -εία, -ύ: οξύς
3. πολύς.


    -ύς, -ιά, -ύ -ύς, -εία, -ύ πολύς
                 
      ev mv ev mv ev mv
mann nom.   παχύς παχιοί οξύς οξείς πολύς πολλοί
  gen.   παχιού παχιών οξέος οξέων πολλού πολλών
  acc.   παχύ παχιούς οξύ οξείς πολύ(ν) πολλούς
  voc.   παχύ παχιοί οξύ οξείς    
                 
vr nom.   παχιά παχιές οξεία οξείς πολλή πολλές
  gen.   παχιάς παχιών οξείας οξέων πολλής πολλών
  acc.   παχιά παχιές οξεία οξείς πολλή πολλές
  voc.   παχιά παχιές οξεία οξείς    
                 
onz nom.   παχύ παχιά οξύ οξέα πολύ πολλά
  gen.   παχιού παχιών οξέος οξέων πολλού πολλών
  acc.   παχύ παχιά οξύ οξέα πολύ πολλά
  voc.   παχύ παχιά οξύ οξέα    
      dik scherp veel


Zoals
παχύς (dik) gaan onder meer ook:.

ελαφρύς licht   φαρδύς wijd
βαρύς zwaar   βαθύς diep
μακρύς lang   τραχύς ruw
πλατύς breed   δασύς dichtbegroeid


De genitivus enkelvoud mannelijk en onzijdig heeft een nevenvorm:
παχύ in plaats van παχιού.

Sommige bijvoeglijke naamwoorden volgen het oude paradigma van οξύς (scherp):

βραχύς kort   αμβλύς stomp
ταχύς snel   ευρύς breed
δριμύς bitter   ευθύς recht
θρασύς brutaal      


De slot-
ν van de accusativus enkelvoud mannelijk πολύ(ν) kan zoals gewoonlijk, gebruikt worden voor zelfstandige naamwoorden die met een klinker of met één van de medeklinkers κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, ξ of ψ beginnen. Dit is echter niet verplicht. Bijvoorbeeld: περίμενα πολύν καιρό (ik wachtte een hele tijd), maar ook: περίμενα πολύ καιρό.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht