zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
  Fonologie / Lettergrepen en afbreekregels / Lettergrepen en de limitatieregel
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
fonologie klinker comb's mede- klinkers medekl. comb's palata-lisering assimi-latie slot-ν klinker deletie accent en klemtoon klemtoon verschuiving accent regels homo-niemen letter-grepen
Grammatica//Fono/FonoLett2Tell>


Lettergrepen en de limitatieregel


Wanneer we de lettergreep willen bepalen die volgens de limitatieregel het accent krijgt, blijkt dat niet elke lettergreep op dezelfde wijze daarvoor meetelt. De [i]-klank bijvoorbeeld, telt nu eens niet mee, dan weer gewoon als één lettergreep, maar soms ook als twee lettergrepen.

 

1.  ι
 
a)  telt niet als lettergreep 
 
φτιάχνω   maken έφτιαξα ik maakte
λιώνω   smelten έλιωσα ik smolt
νιώθω   voelen ένιωθα ik voelde
  νοικιάζω   huren   νοίκιασα ik huurde
ταιριάζω   combineren, passen bij ταίριαξα ik combineerde, paste bij
χαϊδεύω   wrijven χάιδεψε hij wreef
δια     door
 
b)  telt als lettergreep 
 
βελτιώνω   verbeteren βελτίωσα ik verbeterde
το δωμάτιο de kamer των δωματίων van de kamers
τοαέριο het gas του αερίου van het gas
δημόσιος   openbaar δημοσίων van openbare
  Vergelijk βελτιώνω (a) en λιώνω (b), νοικιάζω (a) en ταιριάζω (b): beide gevallen komen voor.
2.  ει
 
a)  telt niet als lettergreep 
 
αδειάζω leeg maken   άδειασα ik maakte leeg
η επέτειος de verjaardag των επέτειων van de verjaardagen
γεια!     gezondheid!
το βασίλειο       het koninkrijk
b)  telt als één lettergreep 
 
σημειώνω noteren   σημείωσα ik noteerde
c)  telt als 2 lettergrepen (treedt alleen in de laatste lettergreep op)
 
η ανάμνηση de herinnering οι αναμνήσεις de herinneringen
3.  οι
 
a)  telt niet als lettergreep 
 
ποιος, ποιοι, ποιους welke (want een acent blijft achterwege)
b)  telt als lettergreep 
 
το ποίημα     het gedicht
η ακτοπλοΐα     de kustvaart
4.  ου
 
a)  telt als één lettergreep 
 
b)  telt als twee lettergrepen (treedt alleen in de laatste lettergreep op) 
 
ο άνθρωπος de mens του ανθρώπου van de mens
ο άνεμος de wind τους ανέμους de winden (acc.)
5.  ω
 
a)  telt als één lettergreep 
 
ο άνθρωπος de mens οι άνθρωποι de mensen
η πόλη de stad της πόλεως van de stad
η απάντηση het antwoord των απαντήσεων van de antwoorden
οχτάωρος     achturig
b)  telt als twee lettergrepen (treedt alleen in de laatste lettergreep op)
 
ο άνθρωπος de mens των ανθρώπων van de mensen
αντίστροφος   omgekeerd αντιστρόφως omgekeerd (bijw.)
6.  υ
 
a)  telt niet als lettergreep 
 
  δυο twee        
b)  telt wel als lettergreep 
 
η προϋπερησία de werkervaring      

 

 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht