zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Alfabet / Klinkers en klinkercombinaties
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
alfabet en uitspraak klinkers medeklinkers klemtoon en accent homoniemen
Grammatica//Fono/FonoKlin1


Klinkers en klinkercombinaties

 

Verschillende klinkers of klinkercombinaties worden op dezelfde wijze uitgesproken:

[i] η, ι, υ, ει, οι als i in liter μητέρα
λίγος
δάκρυ
σχολείο
οίκος
[i]
[líγos]
[dákri]
[sxolío]
[íkos]
moeder
weinig
traan
school
huis
[e] ε, αι als e in pet μητέρα
και

[mitéra]
[kje]

moeder
en
[a] α als a in paal μητέρα [mitéra] moeder

[o]

ο, ω

als o in hok

όχι
εγώ

[óxji]
[eγó]

nee
ik

[u] ου als oe in toen βουνό [voenó] berg

Klinkercombinaties
:
αι als e in pet και [kje] en
αυ als a in paal, gevolgd
 door v uit veld of f uit fel
μαύρος
ναύτης
[mávros]
[náftis]
zwart
zeeman
ει als i in liter πει [pi] hij zegt
ευ als ev in pet, gevolgd
  door v uit veld of f uit fel
αλέυρι
εύκολος
[alévri]
[éfkolos]
meel
makkelijk
οι als i in liter λοιπόν [lipón] dus
ου als oe in zoet παπούτσι [papoétsi] schoen
 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht